ELLE (2015)
Travellive (2015)
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (2013)
Bếp Gia Đình (2010)
Đồ Uống Việt Nam (2007)
Hàng Hóa & Thương Hiệu (2006)
Truyền Hình VTV (2004)
The New York Times (2008)
South China Morning Post (2003)
Heritage - VN Airlines Inflight Magazine (2007)
Far Eastern Economic Review (2002)
Asiaweek (2001)